Uwaga!
Warunkiem dostępu do dziennika elektronicznego jest wpisanie przez wychowawcę adresu pocztowego do bazy danych szkoły.

Dostęp do dziennika elektronicznego
(również mobilny na Windowsa i Androida)
W przeglądarce internetowej (preferowane przeglądarki- Chrome lub Mozilla Firefox) należy wpisać adres https://uonetplus.vulcan.net.pl/rybnik
i kliknąć na klawisz "Zaloguj się"

Kliknąć na link "Przywracanie dostępu"

W następnym oknie należy przepisać słowa z obrazka, poniżej wpisać swój własny adres pocztowy i kliknąć na klawisz "Wyślij wiadomość"

Jeżeli adres pocztowy nie znajduje się w bazie szkoły otrzymujemy następujący komunikat (rys. poniżej)- wtedy należy skontaktować się z wychowawcą i podać mu właściwy adres.

Jeżeli mail jest w bazie szkoły "Jednorazowy link umożliwiający zmianę hasła został wysłany jako wiadomość e-mail".
Po otrzymaniu wiadomości należy kliknąć na link i do wyświetlonego formularza przepisać słowa z obrazka, wpisać dwukrotnie hasło i kliknąć na klawisz "Ustaw nowe hasło".
- długość hasła: co najmniej -8
- liczba wielkich liter: co najmniej -1
- liczba cyfr: co najmniej -1

Po ustawieniu hasła wpisujemy w przeglądarce ponownie adres https://uonetplus.vulcan.net.pl/rybnik, klikamy na "Zaloguj się" i wpisujemy swój adres pocztowy i ustawione hasło