Logowanie do dziennika elektronicznego
W przeglądarce internetowej należy wpisać adres https://uonet.vulcan.net.pl/000121
Wpisać adres e-mail kliknąć link "Nie pamiętam lub nie mam jeszcze hasła"

UWAGA!- jeżeli wyświetli się komunikat
"Osoba o podanym adresie email nie występuje na liście użytkowników",
należy skontaktować się z wychowawcą klasy i podać mu właściwy adres pocztowy.
Jeżeli adres pocztowy znajduje się w bazie szkoły otrzymujemy następujący komunikat
Jednorazowy link umożliwiający zmianę hasła został wysłany jako wiadomość e-mail
Po otrzymaniu wiadomości należy kliknąć na link i do wyświetlonego formularza wpisać hasło.
- długość hasła: co najmniej -8
- liczba wielkich liter: co najmniej -1
- liczba cyfr: co najmniej -1

Po ustawieniu hasła klikamy link -Powrót na stronę główną

Wpisujemy swój adres pocztowy i hasło